วิธีการตรวจสอบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนำส่งไฟล์ของธนาคารกรุงไทยในรูปแบบ KTB Corporate online มีวิธีการ

วิธีการตรวจสอบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนำส่งไฟล์ของธนาคารกรุงไทยในรูปแบบ KTB Corporate online มีวิธีการ

Q:
วิธีการตรวจสอบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนำส่งไฟล์ของธนาคารกรุงไทยในรูปแบบ KTB Corporate online มีวิธีการ
A:
วิธีการตรวจสอบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนำส่งไฟล์ของธนาคารกรุงไทยในรูปแบบ KTB Corporate online มีวิธีการอย่างไร

สามารถเข้าที่ Module Help > Bank & Fund Format > ธนาคารกรุงไทย ดังรูป

 

 3810
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์