กรณีที่มีการเข้า Login โปรแกรม จากนั้นได้มี Massage แจ้งเตือน Time out expired จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

กรณีที่มีการเข้า Login โปรแกรม จากนั้นได้มี Massage แจ้งเตือน Time out expired จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

Q:
กรณีที่มีการเข้า Login โปรแกรม จากนั้นได้มี Massage แจ้งเตือน Time out expired จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
A:
กรณีที่มีการเข้า Login โปรแกรม จากนั้นได้มี Massage แจ้งเตือน Time out expired จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรสาเหตุมาจาก เครื่อง Client ที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Server ได้ ซึ่งกรณีนี้มีสาเหตุมาจาก ติด Firewall หรือ Scan Virus จากเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ดังนั้นจะมีวิธีการแก้ไขดังรายละเอียดดังนี้
วิธีแก้ไขคือ ให้ปิด Firewall หรือ Scan Virus จากเครื่อง Server หรือ Client

วิธีปิด Firewall Windows7

1. ไปที่ Start >> Control Panel


2. คลิกที่ System And Security เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า Firewall
3. หลังจากนั้นคลิกที่ Windows Firewall 
4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างสังเกตด้านซ้ายให้ทำการคลิกที่ Turn Windows Firewall on or off ตามรูป
5. เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างของการตั้งค่า Firewall  ให้เลือกที่ Turn off Windows Firewall เพื่อปิด Firewall โดยให้เลือกที่ Turn off ทั้ง 2 หัวข้อจากนั้นกด Ok เพื่อเป็นการยืนยันการตั้งค่า
วิธีปิด Firewall Windows XP

1. คลิกที่ Icon Internet ด้านขวาแล้วเลือก Change Windows Firewall Settings

 
2. เลื่อน Firewall เป็นแบบ off แล้วกด OKวิธีปิด Anti-virus ของ Nod 32

1. คลิกที่ Icon Nod 32 ขวาล่าง แล้ว Open Window
2. จากนั้นให้เลือกไปที่ Setup
3.เลือกที่ Antivirus and Antispyware ข้างล่าง Setup 4745
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์