เมื่อเปิดหน้าจอแล้ว Control ที่อยู่บนหน้าจอแสดงทับซ้อนกัน

เมื่อเปิดหน้าจอแล้ว Control ที่อยู่บนหน้าจอแสดงทับซ้อนกัน

Q:
เมื่อเปิดหน้าจอแล้ว Control ที่อยู่บนหน้าจอแสดงทับซ้อนกัน
A:
เมื่อเปิดหน้าจอแล้ว Control ที่อยู่บนหน้าจอแสดงทับซ้อนกันต้องแก้ไขอย่างไร
วิธีการแก้ไขแยกตาม Window แต่ละรุ่น ดังนี้    
      
    1.  Windows XP

        1.1  ให้เปิดหน้าจอ Display setting บน windows โดยให้ไปที่ Control panel หลังจากนั้นเลือก Display

        1.2  ให้ไปที่ Tab Settings หลังจากนั้นให้กดเลือกปุ่ม Advanced ตามภาพ         1.3  เมื่อกดปุ่ม Advanced แล้วจะมีหน้าจอที่ใช้ในการเซ้ท Display แสดงออกมาหลังจากนั้นให้เลือกรายการ Custom setting… หลังจากนั้นให้เลือก size scale เป็น 100% (หรือ เลือกค่าที่ช่อง DPI Setting เป็น 96 dpi) ตามภาพ         1.4  เมื่อเลือกตามข้อที่ 1.3 เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Restart windows หลังจากนั้นให้ทดสอบเข้าโปรแกรม PBS และเปิดหน้าจอที่เกิดปัญหาใหม่อีกครั้งครับ

2.  Windows Seven

         2.1  ให้เปิดหน้าจอ Display setting บน windows โดยให้ไปที่ Control panel หลังจากนั้นเลือก Display

         2.2  ให้เลือก option เป็น Smaller- 100% (default) ตามภาพ        2.3  เมื่อแก้ไขตามข้อที่ 2.2 เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Restart windows

 8992
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์