วิธีการแก้ไขปัญหาสระลอย หรือสระกระโดด

วิธีการแก้ไขปัญหาสระลอย หรือสระกระโดด

Q:
วิธีการแก้ไขปัญหาสระลอย หรือสระกระโดด
A:
วิธีการแก้ไขปัญหาสระลอย หรือสระกระโดดมีวิธีแก้ไขอย่างไรปัญหาสระลอย หรือสระกระโดด มีสาเหตุเนื่องมาจากการกำหนด Theme ของ Window ที่อาจใช้รูปแบบอักษรพิเศษๆ
ที่ภาษาไทยยังใม่รองรับ ดังนั้นวิธีการแก้ต้องแก้ที่ Theme ของ Window โดยมีขั้นต้นดังนี้

1.  คลิกขวาที่ Desktop เลือก Personalize2.  คลิกเลือก Window Color3.  คลิกเลือก Advanced appearance settings…4.  ให้กำหนด Option ตามรูปด้านล่าง
        Item    ระบุ  Menu
        Font    ระบุ  Tahoma  size 9 6586
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์