วิธีการ Shrink เพื่อลดขนาดของ Database มีวิธีการอย่างไร

วิธีการ Shrink เพื่อลดขนาดของ Database มีวิธีการอย่างไร

Q:
วิธีการ Shrink เพื่อลดขนาดของ Database มีวิธีการอย่างไร
A:
วิธีการ Shrink เพื่อลดขนาดของ Database มีวิธีการอย่างไร
โดยปกติเมื่อเราใช้งาน Database SQL จะมีการเก็บ LOG ข้อมูลการใช้งานไว้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้อง Clear ข้อมูล
LOG ทิ้งบ้างเพื่อไม่ให้เปลืองเนื้อที่ Harddisk ขั้นตอนการ Manual Shrink ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม “SQL Server Management Studio” หรือ “SQL Server Management Studio Express”2. ที่หน้าจอ Connect to Server ระบุชื่อ Server name ,Login และ Password ให้ถูกต้องจากนั้นคลิก Connect
เพื่อเข้าสู่ SQL3. เลือก database ที่ต้องการจะทำการ Shrink จากนั้นคลิกขวาที่ database เลือกเมนู Tasks เลือกเมนู Shrink เลือกเมนู Files ดังภาพ4. ที่หน้าจอ Shrink File
  • Column File type ระบุเป็น Log
  • Column File name ระบุเป็น db_pbs_log (ปกติระบบจะ Set ให้อัตโนมัติตาม Option File type)
  • Column Shrink action เลือก option “Reorganize page before releasing unused space”
จากนั้นระบุขนาดของ File Log ที่ต้องการ (ให้ลดลงเหลือ) ใน Column Shrink file toเสร็จแล้วกด OKหมายเหตุ : 1. ก่อนทำการ Shrink File จะต้องให้ผู้ใช้งาน Dis-Connect จาก database นั้นๆ ทั้งหมดก่อน
                 2. กรณีที่ทำการ Shrink ครั้งแรกแล้วขนาดไม่ลด ให้ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง

 17636
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์