ถ้าในกรณีที่หัวหน้างานผู้มีสิทธิ์อนุมัติไม่อยู่หรือไม่สะดวกที่จะเข้าโปรแกรมมาอนุมัติเอกสาร

ถ้าในกรณีที่หัวหน้างานผู้มีสิทธิ์อนุมัติไม่อยู่หรือไม่สะดวกที่จะเข้าโปรแกรมมาอนุมัติเอกสาร

Q:
ถ้าในกรณีที่หัวหน้างานผู้มีสิทธิ์อนุมัติไม่อยู่หรือไม่สะดวกที่จะเข้าโปรแกรมมาอนุมัติเอกสาร
A:
ถ้าในกรณีที่หัวหน้างานผู้มีสิทธิ์อนุมัติไม่อยู่หรือไม่สะดวกที่จะเข้าโปรแกรมมาอนุมัติเอกสาร แต่ต้องการโอนสิทธิ์การอนุมัติให้กับหัวหน้างานท่านอื่นมาอนุมัติแทนชั่วคราว จะมีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนในการโอนสิทธิ์การอนุมัติให้กับหัวหน้างานท่านอื่นมีสิทธิ์อนุมัติแทนชั่วคราว มีขั้นตอนในการบันทึกดังต่อไปนี้

    1. ให้ไปที่ Approve Center > บันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา เมื่อเข้ามาแล้วให้คลิ๊กที่ New เมื่อโปรแกรม New เอกสารขึ้นมาแล้วให้ระบุวันที่เริ่มใช้จนถึงวันที่สิ้นสุดเพื่อเป็นการระบุระยะเวลาในการโอนสิทธิ์และเลือกเมนูที่ต้องการโอนสิทธิ์จากนั้นเลือกชื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติทีต้องการโอนสิทธิ์ขึ้นมาก่อนและเลือกชื่อผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ์การอนุมัติให้ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้ทำการ Save


 3104
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์