กรณีที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานมองเห็นตัวเองมีวิธีการอย่างไร

กรณีที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานมองเห็นตัวเองมีวิธีการอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานมองเห็นตัวเองมีวิธีการอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานมองเห็นตัวเองมีวิธีการอย่างไร
วิธีการกำหนดมีดังนี้
1.    Administrator > ผู้ใช้ > กำหนดสิทธิ์การเข้าระบบให้กับพนักงาน2.    ไปที่ Approve Center > บันทึกสิทธิ์การมองเห็น > New > User Login > เรียกชื่อพนักงาน
3.    More Action > กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เพิ่มเติม >ระบุรหัสผู้ใช้ > กำหนดเมนูที่พนักงานสามารถเข้าไปดูได้
4.    คลิกที่พนักงานยกเว้น > เพื่อที่จะไม่ให้พนักงานคนนั้นมองเห็นของพนักงานคนอื่น > OK >
Save & Close
 3523
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์