วิธีการบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพักร้อนที่มีจำนวนวันอนุญาตลาแตกต่างกันตามอายุงาน

วิธีการบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพักร้อนที่มีจำนวนวันอนุญาตลาแตกต่างกันตามอายุงาน

Q:
วิธีการบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพักร้อนที่มีจำนวนวันอนุญาตลาแตกต่างกันตามอายุงาน
A:
วิธีการบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพักร้อนที่มีจำนวนวันอนุญาตลาแตกต่างกันตามอายุงานทำอย่างไร
วิธีการบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพักร้อนที่มีจำนวนวันอนุญาตลาแตกต่างกันตามอายุงานวิธีการดังนี้

1. ไปที่ระบบ Time Attendance เลือกเมนู บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา คลิกที่ More action > กำหนดจำนวนวัน
อนุญาตลาแบบกลุ่ม
2. เลือกประเภทการลาโดยการกด Picker ที่ประเภทการลา
3. เลือกกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาให้พนักงานแบบมีเงื่อนไข จากนั้นกำหนดเงือนไขตามอายุงานโดยกำหนดอายุงานและระบุจำนวนวันหรือชั่วโมงอนุญาตลาให้พนักงาน a
4.    คลิกแสดงข้อมูลพนักงาน จะแสดงข้อมูลพนักงานและจำนวนวันอนุญาตลาของพนักงานแต่ละคนโดยแสดงตามเงื่อนไขของอายุงานที่ได้กำหนดไว้
5.    คลิกปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่างบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาของพนักงานที่กำหนดจำนวนวันอนุญาตลา
 4594
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์