กรณีที่มีพนักงานลาคลอดข้ามปี มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่มีพนักงานลาคลอดข้ามปี มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่มีพนักงานลาคลอดข้ามปี มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่มีพนักงานลาคลอดข้ามปี มีขั้นตอนอย่างไร
ไปที่> Approve Center > บันทึกขออนุมัติลา> New> เลือก ประเภทการลา เป็นลาคลอด> เงื่อนไขช่วงข้อมูลกะงานให้ใส่วันที่เริ่มต้นวันที่ลา วันที่สิ้นสุดให้ใส่เป็นวันที่ของสิ้นปี > Save and Close  
หมายเหตุ ซึ่งการบันทึกขอลานั้น วันที่เริ่มต้น –สิ้นสุด จะต้องอยู่ในปีของเอกสารที่เลือก
จากนั้นไปทำการบันทึกลาวันที่เหลืออีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

 3510
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์