กรณีกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล แต่ไม่สามารถคลิกเลือกเมนูรายการได้

กรณีกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล แต่ไม่สามารถคลิกเลือกเมนูรายการได้

Q:
กรณีกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล แต่ไม่สามารถคลิกเลือกเมนูรายการได้
A:
กรณีกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล แต่ไม่สามารถคลิกเลือกเมนูรายการได้มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ไปที่ Approve center> กำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล > เลือก user login ที่กำหนด >More Action> กำหนดกลุ่มผู้ใช้เพิ่มเติม>เลือกรหัสกลุ่มผู้ใช้ให้user ที่เลือกในหน้าบันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล>คลิกเลือกหน้าจอที่ต้องการให้กลุ่มผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ ให้แต่ละเมนู> คลิก OK
หน้าบันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล>คลิกแฟ้มกลุ่มผู้ใช้ที่กำหนดในหน้ากำหนดกลุ่มผู้ใช้เพิ่มเติม>Save And Close

 4538
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์