กรณีต้องการยกเลิกเอกสารที่มีการอนุมัติไปแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารที่มีการอนุมัติไปแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

Q:
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารที่มีการอนุมัติไปแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
A:
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารที่มีการอนุมัติไปแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

เลือกเอกสารที่ต้องการยกเลิกการอนุมัติ > เลือกแท็บยกเลิก > เลือกยกเลิก > Save

 
 3011
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์