กรณีต้องการกำหนดรูปแบบเงินกู้ให้พนักงานรายเดือนในระบบ HRMI มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

กรณีต้องการกำหนดรูปแบบเงินกู้ให้พนักงานรายเดือนในระบบ HRMI มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
กรณีต้องการกำหนดรูปแบบเงินกู้ให้พนักงานรายเดือนในระบบ HRMI มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
กรณีต้องการกำหนดรูปแบบเงินกู้ให้พนักงานรายเดือนในระบบ HRMI  มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Loan  Management  >  กำหนดรูปแบบเงินกู้
จากนั้น  New  เอกสารใหม่ แล้ว เลือกประเภทพนักงาน รายเดือน แล้วทำการ  Save

 
 2048
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์