กรณีต้องการตรวจสอบว่าพนักงานมีจำนวณคงเหลือที่เบิกเงินกู้ได้ในระบบ HRMI มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีต้องการตรวจสอบว่าพนักงานมีจำนวณคงเหลือที่เบิกเงินกู้ได้ในระบบ HRMI มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีต้องการตรวจสอบว่าพนักงานมีจำนวณคงเหลือที่เบิกเงินกู้ได้ในระบบ HRMI มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีต้องการตรวจสอบว่าพนักงานมีจำนวณคงเหลือที่เบิกเงินกู้ได้ในระบบ HRMI  มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Loan  management  >  บันทึกคำร้องเงินกู้
จากนั้นเลือก เอกสารคำร้องเงินกู้พนักงาน ให้ตรวจสอบ จำนวนเงินคงเหลือที่สามารถเบิกได้

 
 2125
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์