กรณีที่ต้องการทำการประมวลในระบบ Loan management แต่วันที่ไม่ตรงกับงวดที่ต้องการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไ

กรณีที่ต้องการทำการประมวลในระบบ Loan management แต่วันที่ไม่ตรงกับงวดที่ต้องการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไ

Q:
กรณีที่ต้องการทำการประมวลในระบบ Loan management แต่วันที่ไม่ตรงกับงวดที่ต้องการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไ
A:
กรณีที่ต้องการทำการประมวลในระบบ Loan management แต่วันที่ไม่ตรงกับงวดที่ต้องการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
 สามารถเข้าทีระบบ Loan management > ประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน > ตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารเงินกู้ในงวดที่ต้องการชำระ
วิธีการแก้ไขให้กลับไปตรวจสอบงวดการจ่ายดูวันที่จ่ายของแต่ละเดือน ดังภาพว่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุดกำหนดไว้ถูกต้องหรือไม่
หน้าจอที่ทำการแก้ไขข้อมูลแล้วจะเปลี่ยนไปตามวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามกำหนด
 1880
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์