การประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนไม่พบเอกสารที่จะประมวลผลไปที่ระบบเงินเดือน

การประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนไม่พบเอกสารที่จะประมวลผลไปที่ระบบเงินเดือน

Q:
การประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนไม่พบเอกสารที่จะประมวลผลไปที่ระบบเงินเดือน
A:
ต้องการประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนไม่พบเอกสารที่จะประมวลผลไปที่ระบบเงินเดือนสามารถตรวจสอบได้จากเมนูใด


ขั้นตอนการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1.กรณีจ่ายเงินกู้ให้กับพนักงานผ่านระบบเงินเดือน

         1.1 ไปที่ระบบ Loan Management เมนูบันทึกจ่ายเงินกู้ จากนั้นเปิดเอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน ตรวจสอบที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ ว่าได้คลิกเลือก Post เข้าระบบเงินเดือนหรือไม่2.กรณีรับชำระเงินกู้จากพนักงาน ผ่านทางระบบเงินเดือน

         2.1 ไปที่ระบบ Loan Management เมนูบันทึกชำระเงินกู้ เปิดเอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน จากนั้นตรวจสอบที่คอลัมน์ Post เข้าระบบเงินเดือน(Payroll) ว่าได้มีการคลิกเลือกแล้วหรือไม่        2.2 ไปที่เมนูประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน เลือกงวดที่ต้องการ จากนั้นเลือก Tab จ่ายเงินกู้หรือชำระเงินกู้ เพื่อตรวจสอบว่ามีเอกสารที่ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือนหรือไม่


 3430
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์