กรณีที่ได้กำหนดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ทำงานมากกว่า 3 ปี จะมีวิธีการกำหนดสวัสดิการอย่างไร

กรณีที่ได้กำหนดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ทำงานมากกว่า 3 ปี จะมีวิธีการกำหนดสวัสดิการอย่างไร

Q:
กรณีที่ได้กำหนดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ทำงานมากกว่า 3 ปี จะมีวิธีการกำหนดสวัสดิการอย่างไร
A:
กรณีที่ได้กำหนดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ทำงานมากกว่า 3 ปี ได้รับค่ารักษาพยาบาล 10,000 จะมีวิธีการกำหนดสวัสดิการอย่างไร

วิธีการกำหนดสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมีรายละเอียดดังนี้
1. Welfare >บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ >ค่ารักษาพยาบาล >กำหนดสิทธิ์พนักงาน
2.    ทำการบันทึกการร้องขอสวัสดิการจะได้ผลดังนี้ 2974
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์