เมื่อบันทึกคำร้องสวัสดิการ เลือกรหัสสวัสดิการไม่มีรหัสสวัสดิการที่ต้องการ สามารถตรวจสอบได้จากที่เมนู

เมื่อบันทึกคำร้องสวัสดิการ เลือกรหัสสวัสดิการไม่มีรหัสสวัสดิการที่ต้องการ สามารถตรวจสอบได้จากที่เมนู

Q:
เมื่อบันทึกคำร้องสวัสดิการ เลือกรหัสสวัสดิการไม่มีรหัสสวัสดิการที่ต้องการ สามารถตรวจสอบได้จากที่เมนู
A:
เมื่อบันทึกคำร้องสวัสดิการ เลือกรหัสสวัสดิการไม่มีรหัสสวัสดิการที่ต้องการ สามารถตรวจสอบได้จากที่เมนูใด


มารถตรวจสอบได้ดังนี้

    1.ไปที่ระบบ Setup(Welfare) เลือกเมนูบันทึกประเภทสวัสดิการ ตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดข้อมูลไว้หรือไม่  

        1.1 หากไม่มีข้อมูลให้คลิกที่ New        1.2 กำหนดข้อมูลรหัสประเภทสวัสดิการ ชื่อประเภทสวัสดิการ และข้อมูลอื่นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก             Save and Close2.ไปที่ระบบ Setup (Welfare) เลือกเมนูบันทึกสวัสดิการ ตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดข้อมูลไว้หรือไม่

        2.1 หากไม่มีข้อมูลให้คลิกที่ New
 


        2.2 กำหนดข้อมูลรหัสสวัสดิการ ชื่อสวัสดิการ และข้อมูลอื่นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก Save and Close3.ไปที่ระบบ Welfare เลือกเมนูบันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ ตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดข้อมูลไว้หรือไม่
       3.1 หากไม่มีข้อมูลให้คลิกที่ New จากนั้นคลิกเพื่อเลือกรหัสสวัสดิการ ที่กำหนดไว้ที่ข้อ 2.1 และกำหนด
ข้อมูลใน Tab กู้ยืม เมื่อกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการคลิกที่ Save and Close      3.2 ไปที่เมนูบันทึกคำร้องสวัสดิการ คลิกที่ New จากนั้นคลิกเลือกรหัสสวัสดิการที่ต้องการใช้งาน        3.3 หากยังไม่พบรหัสสวัสดิการที่ต้องการ ให้กลับไปตรวจสอบที่เมนูบันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ ตรวจสอบที่วันที่สิ้นสุดว่าเป็นวันที่เท่าไหร่
 
        3.4 หากเป็นวันที่ที่ผ่านมาแล้ว ให้ทำการลบเอกสารที่เมนูบันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ จากนั้นกลับไปแก้ไขเอกสาร ตามข้อที่ 2.2 ตามลำดับ


 2907
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์