ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) จะไม่แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจส

ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) จะไม่แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจส

Q:
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) จะไม่แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจส
A:
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) จะไม่แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Training> บันทึกอบรมภายนอก >เลือก เอกสาร อบรมภายนอก
ตรวจสอบ บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก > หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม จะไม่แสดงรายละเอียดหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
เรียกรายงานใบประวัติการฝึกอบรม(ประวัติบุคคล) จะไม่แสดง หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมภายนอก ดังรูป 

 2678
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์