ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่

ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่

Q:
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่
A:
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Training> บันทึกอบรมภายใน >เลือก เอกสาร อบรมภายใน
ตรวจสอบเอกสารบันทึกขออนุมัติอบรมภายใน> จะแสดงหน่วยงานผู้จัดอบรม
เมื่อเรียกรายงานใบประวัติการฝึกอบรม(ประวัติบุคคล) ไม่แสดง หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมภายใน ดังรูป 

 2682
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์