กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน รูปแบบการประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน รูปแบบการประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน รูปแบบการประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน รูปแบบการประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ  Training > กำหนดรูปแบบการประเมิน
คลิกเลือกรูปแบบการประเมินผลที่ไม่ต้องการใช้งาน
ตัวอย่าง  คลิก ประเมินพนักงาน ดังภาพ
คลิก Tab Administrator
คลิก เช็คบล็อกที่ Inactive ดังภาพรูปแบบการประเมินผลก็จะไม่ปรากฏ ดังภาพ


 

 2652
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์