กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบระดับขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบระดับขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบระดับขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบระดับขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

ขั้นตอนการกำหนดดังนี้

เข้าไปที่ Menu Training > กำหนดรูปแบบการประเมินคลิก รูปแบบที่ต้องการกำหนดการประเมิลผลเป็นแบบระดับ

  

เข้าไปที่  > Tab ประเมินผลแบบระดับเลือก Picker เพื่อเลือกหัวข้อประเมินเลือกหัวข้อที่ต้องการประเมิน เรียบร้อบ กด Selectเมื่อเลือกหัวข้อการประเมินเรียบร้อยแล้ว  >  ก็กำหนด ระดับผ่าน การประเมิน  > Save แล้วก็เรียบร้อย

 
 2485
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์