กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบร้อยละขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบร้อยละขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบร้อยละขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบร้อยละขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

สามารถเข้าไปที่ ระบบ   Training > กำหนดรูปแบบการประเมินคลิก รูปแบบที่ต้องการกำหนดการประเมิลผลเป็นแบบร้อยละเข้าไปที่  > Tab ประเมินผลแบบร้อยละเลือก Picker เพื่อเลือกหัวข้อประเมินเลือกหัวข้อที่ต้องการประเมิน เรียบร้อย กด Selectเมื่อเลือกหัวข้อการประเมินเรียบร้อยแล้ว  >  ก็กำหนด ผลที่คาดหวัง  และ กำหนดร้อยละที่ผ่าน การประเมิน  >
Save แล้วก็เรียบร้อย


 
 2459
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์