กรณีที่ กำหนดหลักสูตรอบรมพนักงาน เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง สามารถกำหนดได้อย่างไร

กรณีที่ กำหนดหลักสูตรอบรมพนักงาน เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง สามารถกำหนดได้อย่างไร

Q:
กรณีที่ กำหนดหลักสูตรอบรมพนักงาน เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง สามารถกำหนดได้อย่างไร
A:
กรณีที่ กำหนดหลักสูตรอบรมพนักงาน เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง สามารถกำหนดได้อย่างไร

ขั้นตอนกำหนดมีดังนี้

เข้าไปที่  Menu Training  >  กำหนดหลักสูตรเลือก Tab หลักสูตรที่ควรอบรมต่อไปเลือก Picker หลักสูตรที่ควรอบรมต่อไป

 
 2575
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์