วิธีการบันทึกเวลาทำงาน แบบ Manual กรณีพนักงานลืมลืมรูดบัตร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

วิธีการบันทึกเวลาทำงาน แบบ Manual กรณีพนักงานลืมลืมรูดบัตร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
วิธีการบันทึกเวลาทำงาน แบบ Manual กรณีพนักงานลืมลืมรูดบัตร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
วิธีการบันทึกเวลาทำงาน แบบ Manual  กรณีพนักงานลืมลืมรูดบัตร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
สามารถเข้าที่ระบบ Time Attendance > บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลาจะแสดงหน้าจอดังภาพคลิกที่ More Action ดังภาพเลือก เพิ่มข้อมูลการลงเวลาทำงาน/พนักงานรายคนจะปรากฏหน้าจอดังภาพ5.1 กรอกรหัสพนักงานที่ต้องการเพิ่มการลงเวลาให้กับพนักงาน

5.2 กรอกวันที่ที่จะทำการลงเวลาให้กับพนักงาน

5.3 กรอกรหัสกะงาน จากนั้นระบบจะดึงเวลาให้อัตโนมัติ แต่ถ้าหากต้องการกรอกเวลาตามจริงสามารถแก้ไขได้เลย

5.4 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
Add ดังภาพ


ระบบจะแสดงข้อมูลการลงเวลาดังภาพ จากนั้น  คลิก save and close ดังภาพ
 9353
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์