กรณีต้องการกำหนดตารางการทำงานแบบ วนกะงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

กรณีต้องการกำหนดตารางการทำงานแบบ วนกะงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
กรณีต้องการกำหนดตารางการทำงานแบบ วนกะงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
กรณีต้องการกำหนดตารางการทำงานแบบ วนกะงาน  มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้
 

1. ไปที่เมนู Time Attendance >บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน



2.  คลิ๊กเลือกที่ More Action > เลือก กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม



3.  กำหนดข้อมูลดังนี้

                     3.1 ให้ทำการกำหนดระยะเวลาในการกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน

                     3.2  ให้ทำการเลือกลักษณะของกะงาน “กำหนดตารางการทำงานแบบวนกะงาน”

                     3.3  ให้ทำการเลือกปฏิทินวันหยุด ที่ใช้กับพนักงาน

                     3.4  ให้ทำการตั้งกะงานในตารางการทำงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                                กะงาน D-OP ชือกะงาน “กะเช้า”  > กำหนดจำนวนวันทำงาน “ให้ทำงาน 3 วัน”   > กำหนดว่าต้องการให้หยุดกี่วัน หรือ ไม่ต้องการให้หยุด ต้องการให้ทำงานต่อ เป็นกะงานต่อไป (จะแสดงดังภาพด้านล่าง)

                                กะงาน E-OP ชื่อกะงาน “กะบ่าย” > กำหนดจำนวนวันทำงาน(ต่อจากกะแรก) “ให้ทำงาน 3 วัน”  > กำหนดว่าต้องการให้หยุดกี่วัน หรือไม่ต้องการให้หยุด (กรณีภาพแสดงให้หยุดงาน 2 วัน)

                                กะงาน N-OP ชื่อกะงาน “กะดึก” > กำหนดจำนวนวันทำงาน (ต่อจากะที่สอง หลังจากหยุดแล้ว 2 วัน) “ให้ทำงาน 3 วัน” > กำหนดว่าต้องการให้หยุดอีกกี่วัน หรือไม่ต้องการให้หยุด (กรณีภาพแสดงว่าไม่ให้หยุด โปรแกรมก็จะดำเนินการวนกลับมาที่กะงานแรกใหม่คือ D-OP)

                     3.5  จากนั้นให้กด Next 



4.  ทำการเลือกพนักงานที่ต้องการให้ใช้กะงานนี้



5.  จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายการข้อมูลของพนักงาน ตามช่วงข้อมูลที่เลือกตรวจสอบค่า เสร็จแล้วให้กด Next 



6.  จากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบค่าซ้ำตารางการทำงานของพนักงาน เสร็จแล้วให้กด Next 



7.  จากนั้นโปรแกรมก็จะประมวลผลและ แสดงค่าสำเร็จ



8.จะได้ตารางการทำงานดังภาพด้านล่าง


 13387
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์