กรณีที่กะงานในตารางการทำงานไม่แสดงว่ามีกะงานในวันดังกล่าว ควรทำอย่างไร

กรณีที่กะงานในตารางการทำงานไม่แสดงว่ามีกะงานในวันดังกล่าว ควรทำอย่างไร

Q:
กรณีที่กะงานในตารางการทำงานไม่แสดงว่ามีกะงานในวันดังกล่าว ควรทำอย่างไร
A:
กรณีที่กะงานในตารางการทำงานไม่แสดงว่ามีกะงานในวันดังกล่าว ควรทำอย่างไร

สามารถตรวจสอบกะงานในตารางการทำงานว่า ขึ้นแสดงกะงานตามภาพด้านล่างหรือไม่
จากนั้นตรวจสอบกะงานที่เมนู Time Attendance > บันทึกข้อมูลกะงาน > เลือกกะงานปกติที่มีปัญหาขึ้นมา
เนื่องจากเห็นได้ว่า กะงานที่ตั้งไว้ อยู่ในช่วงระยะ เวลา 3 วัน และวันทำงานจริง อยู่วันที่ 2 ดังนั้น ตารางการทำงานจึงแสดงดังข้างต้น
ให้ทำการ เพิ่มกะงาน เข้าไปในวันที่ไม่มีกะงานแสดงดังนี้

-     ให้ทำการคลิก ขวาที่ วันที่ที่ไม่มีกะงานแสดง
-     ทำการเพิ่มกะงานที่ต้องการลงไป กะงานวันที่นั้นก็จะแสดงกะงานทำงานให้
-     ตารางก็จะแสดงการทำงานตามภาพด้านล่าง
 
 5778
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์