การ Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงานจากไฟล์ Excel ต้องทำอย่างไร

การ Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงานจากไฟล์ Excel ต้องทำอย่างไร

Q:
การ Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงานจากไฟล์ Excel ต้องทำอย่างไร
A:
การ Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงานจากไฟล์ Excel ต้องทำอย่างไร

การ Import ข้อมูลการลงเวลาจากไฟล์ Excel ดังต่อไปนี้
1. สร้างไฟล์ Excel โดยมี Format ดังนี้
Column A รหัสบัตรพนักงาน
Column B วันและเวลาเข้าหรือออกงาน Format เป็นแบบ Date
2.    เข้าระบบ Time Attendance เลือกเมนู Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน ระบุวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดให้ถูกต้องและเลือก Import file จาก Excel จากนั้น Click ปุ่มค้นหาเพื่อหาไฟล์ Excel3.    Click Next โปรแกรมจะแสดงรายการข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน จากนั้นคลิกปุ่ม Import  เพื่อนำข้อมูลการลงเวลาเข้าโปรแกรม


 5573
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์