กรณีที่ประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาของพนักงานขึ้นมาให้

กรณีที่ประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาของพนักงานขึ้นมาให้

Q:
กรณีที่ประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาของพนักงานขึ้นมาให้
A:
กรณีที่ประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาของพนักงานขึ้นมาให้ จะมีวิธีการตรวจสอบและแก้ไขอย่างไร

กรณีที่ประมวลผลเวลาแล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาขึ้นมาให้ ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ให้ตรวจสอบว่าได้ Import Time หรือยัง และถ้า Import Time แล้วมีข้อมูลเข้ามาหรือไม่ โดยเข้าไปตรวจสอบที่ Time Attendance > บันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import Time ถ้ายังไม่มีให้ Import Time ใหม่และประมวลผลเวลาการทำงานซ้ำอีกครั้ง
2. ถ้าตรวจสอบที่เมนูบันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import Time แล้ว มีข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน ให้ไปตรวจสอบต่อที่ Time Attendance > บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน ว่ามีการกำหนดตารางการทำงานให้กับพนักงานท่านนั้นหรือยัง
3.    ถ้าที่เมนูบันทึกรูปแบบตารางการทำงานแล้ว มีการกำหนดตารางการทำงานให้กับพนักงานแล้ว ให้ไปตรวจสอบต่อที่ Time Attendance > บันทึกข้อมูลกะงาน ว่ากะงานที่ได้มีการกำหนดให้กับพนักงานนั้นในส่วนของรอบเวลาเริ่มต้นและรอบเวลาสิ้นสุดครอบคลุม ข้อมูลในการรูดบัตรของพนักงานหรือไม่ ถ้าไม่แก้ไขให้ถูกต้องแล้วประมวลผลเวลาการทำงานใหม่อีกครั้ง


 7360
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์