ขั้นตอนการบันทึกปฏิทินนัดสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

ขั้นตอนการบันทึกปฏิทินนัดสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
ขั้นตอนการบันทึกปฏิทินนัดสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
ขั้นตอนการบันทึกปฏิทินนัดสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

1.  สามารถเข้าที่ระบบ Recruitment>ปฏิทินนัดสอบ>คลิกขวาวันที่มีการสอบ>เลือก  “เพิ่มการนัดสอบ”
2.  ทำการบันทึกข้อมูล วันที่นัดสอบ ตำแหน่งที่นัดสอบ รหัสสถานที่ ห้องนัดสอบ ผู้คุมสอบ และ วิธีการแจ้งตารางการสอบ
3.  ข้อมูลรายชื่อผู้สอบ จะแสดงในปฏิทินนัดสอบ โดยจะแสดงเป็นสีส้ม  ดังรูป 

 2712
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์