กรณีการกรอกใบสมัคร “บุคคลภายนอก” มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีการกรอกใบสมัคร “บุคคลภายนอก” มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีการกรอกใบสมัคร “บุคคลภายนอก” มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีการกรอกใบสมัคร “บุคคลภายนอก” มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Recruitment > เลือก บันทึกใบสมัคร
คลิก New >เลือก บุคคลภายนอก>กรอกข้อมูลส่วนตัว และตัวอักษรที่เป็นสีแดง จากนั้น กรอก  ตำแหน่งที่สมัคร หน่วยงาน และ เงินเดือนที่ต้องการ  ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลได้ทุก Tab ที่ต้องการ
เมื่อทำการ Save and Close  เอกสารการบันทึกใบสมัครบุคคลภายนอก จะแสดงหน้าจอ ดังรูป


 

 3208
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์