กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วสัมภาษณ์งานผ่าโปรแกรมจะ Post ข้อมูลบุคคลภายนอก เพื่อนำข้อมูลลงใน ระบบ Per

กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วสัมภาษณ์งานผ่าโปรแกรมจะ Post ข้อมูลบุคคลภายนอก เพื่อนำข้อมูลลงใน ระบบ Per

Q:
กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วสัมภาษณ์งานผ่าโปรแกรมจะ Post ข้อมูลบุคคลภายนอก เพื่อนำข้อมูลลงใน ระบบ Per
A:
กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วสัมภาษณ์งานผ่าโปรแกรมจะ Post ข้อมูลบุคคลภายนอก  เพื่อนำข้อมูลลงใน ระบบ Personnel มีขั้นตอนอย่างไร

   สามารถเข้าที่ระบบ Recruitment >เลือกใบสมัครบุคคลภายนอก วันที่สัมภาษณ์ รหัสผู้บันทึก
   Tab ลำดับขั้นที่ 1 > กรอกรหัสผู้สัมภาษณ์ กรณีที่ ผลสัมภาษณ์/รหัสหัวข้อสัมภาษณ์ผ่าน สามารถ เลือก “ผ่าน”
รวมถึงสรุปผล   การสัมภาษณ์> ผ่าน  จากนั้นทำการ Save and  Close 
   เมื่อทำการ Save and Close แล้ว จะขึ้นหน้าจอ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ Post ไปยัง ระบบ Personnel แล้วคลิก ok
   โปรแกรมจะแสดงการ confirm data อีกครั้ง ในการ post ข้อมูล ไปยังระบบ personnel คลิก ok ดังรูป
   ข้อมูลบุคคลภายนอกที่ผ่านการสัมภาษณ์ ก็จะถูก Post ไปยัง ระบบ Personnel ดังรูป


 
 2999
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์