กรณีการกรอกใบสมัคร “พนักงานภายในองค์กร” มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีการกรอกใบสมัคร “พนักงานภายในองค์กร” มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีการกรอกใบสมัคร “พนักงานภายในองค์กร” มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีการกรอกใบสมัคร “พนักงานภายในองค์กร” มีขั้นตอนอย่างไร

   สามารถเข้าที่ระบบ Recruitment> คลิก New >เลือก พนักงาน>รหัสผู้สมัคร และตัวอักษรที่เป็นสีแดง จากนั้น กรอกตำแหน่งที่สมัคร หน่วยงาน และ เงินเดือนที่ต้องการ
เมื่อทำการ Save and Close  แล้วจะปรากฏหน้าจอ “บันทึกใบสมัครของพนักงานภายในองค์กร” ดังรูป

 
 3914
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์