ต้องการการบันทึกปฏิทินนัดสอบแบบกลุ่ม มีขั้นตอนอย่างไร

ต้องการการบันทึกปฏิทินนัดสอบแบบกลุ่ม มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
ต้องการการบันทึกปฏิทินนัดสอบแบบกลุ่ม มีขั้นตอนอย่างไร
A:
ต้องการการบันทึกปฏิทินนัดสอบแบบกลุ่ม มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

1.  เข้าไปในเมนู Recruitment>ปฏิทินนัดสอบ>คลิกขวาวันที่มีการสอบ> เลือก  “เพิ่มการนัดสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่ม”



2. ทำการบันทึกข้อมูล วันที่นัดสอบ ตำแหน่งที่นัดสอบ รหัสสถานที่ ห้องนัดสอบ ผู้คุมสอบ และ วิธีการแจ้งตารางการสอบ



3. Tab ผู้เข้าสอบ > ทำการบันทึก ใบสมัคร สำรอง รายชื่อ และ พนักงาน ที่นัดสอบแบบกลุ่ม จากนั้นทำการ save  and close



4.  ข้อมูลรายชื่อผู้สอบ (แบบกลุ่ม) ก็จะแสดงในปฏิทินนัดสอบ ดังรูป





 
 3201
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์