การ Import ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List กรณีที่ต้องการข้อมูลภายในองค์กร มีขั้นตอนอย่างไร

การ Import ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List กรณีที่ต้องการข้อมูลภายในองค์กร มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
การ Import ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List กรณีที่ต้องการข้อมูลภายในองค์กร มีขั้นตอนอย่างไร
A:
การ Import ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List  กรณีที่ต้องการข้อมูลภายในองค์กร  มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

1.  เข้าใช้งาน Menu Recruitment > บันทึก Black List > เลือก More Action > คลิก  Import ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List2.  จะปรากฏหน้าจอ Import ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List ทำการคลิกปุ่ม “Next”3.  ทำการเลือก ประเภทการ Import ข้อมูล โดยเลือก “ภายในองค์กร” ทำการคลิกปุ่ม  Next4.  จะปรากฏ หน้าจอ แสดงรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List จากนั้น ทำการเลือกข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม Next5.  การ Import ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List เสร็จสิ้น คลิกปุ่ม Finish6.  ข้อมูลที่ Import  รายชื่อผู้เข่าข่าย  Black List จะปรากฏอยู่ในหน้าจอบันทึก Black List ดังรูป

 
 2541
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์