การรับสมัครพนักงานผ่านทางเว็บไซต์ สามารถเชื่อมข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม HRMi ได้อย่างไร

การรับสมัครพนักงานผ่านทางเว็บไซต์ สามารถเชื่อมข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม HRMi ได้อย่างไร

Q:
การรับสมัครพนักงานผ่านทางเว็บไซต์ สามารถเชื่อมข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม HRMi ได้อย่างไร
A:
การรับสมัครพนักงานผ่านทางเว็บไซต์ สามารถเชื่อมข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม HRMi  ได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยนำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครจากเว็บบันทึกเข้า Template จากนั้น Import โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เลือก Module Recruitment  เมนูบันทึกใบสมัคร จากนั้นคลิกที่ More Action เลือก Create ไฟล์ Template 
2. เมื่อเลือกเมนู Create ไฟล์ Template จะปรากฏหน้าจอ Application แจ้งที่เก็บไฟล์ Template 
3. เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏ Template ที่สร้างไว้เมื่อสักครู่ สามารถนำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครบันทึกเข้าไปใน Template 
4.เมื่อบันทึกข้อมูล Template เรียบร้อยแล้ว ต้องการ Import Template สามารถ Import ที่  Module Recruitment  เมนูบันทึกใบสมัคร จากนั้นคลิกที่ More Action เลือก  Import ข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร5. คลิกที่ปุ่ม Next
6. เลือกที่เก็บไฟล์ Template ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next7. ตรวจสอบความต้องถูกของข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นคลิก Next เพื่อดำเนินการ Import File เข้าสู่โปรแกรม


8. ปรากฏหน้าแสดงรายละเอียดการ Import File Template ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จจำนวนกี่รายการ จากนั้นคลิก Finish  3942
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์