กรณีที่ต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษในการ Print pay slip ของโปรแกรม ควรทำอย่างไร

กรณีที่ต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษในการ Print pay slip ของโปรแกรม ควรทำอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษในการ Print pay slip ของโปรแกรม ควรทำอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษในการ Print pay slip ของโปรแกรม  ควรทำอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ  Pay roll > ใบรับเงินเดือน Pay Slip

เมื่อเรียกรายงาน Pay Slip ให้เลือก เมนู  “page size”
เลือกช่วงข้อมูลแล้ว กด Preview
จากนั้นให้ทำการเลือกเมนู “ Page size”
ทำการเปลี่ยน ขนาดกระดาษให้ถูกต้อง

 
 5772
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์