กรณีที่ต้องการ Import file excel การบันทึกจ่าย เข้าโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีที่ต้องการ Import file excel การบันทึกจ่าย เข้าโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ Import file excel การบันทึกจ่าย เข้าโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ Import file excel การบันทึกจ่าย เข้าโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Pay Roll > บันทึกการจ่าย
การ New เอกสารขึ้นมาใหม่ โดยที่ไม่ต้องใส่ข้อมูลใด ๆให้ทำการเลือกที่ More Action > Import/Export เอกสาร
จากนั้นทำการเลือก Export Transaction > เลือกประเภท ไฟล์ เป็น Excel > เลือกที่เก็บเอกสาร ตั้งชื่อเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ > คลิกที่  Detial แล้วกด OK
จะได้เอกสารออกมาเป็นไฟล์ Excel ให้ทำการลบ Roll แรกทิ้ง
ทำการใส่ข้อมูลที่ต้องการบันทึกลงไป ตามภาพด้านล่าง
จากนั้นทำการปิดไฟล์ (หากต้องการ Save ชื่อใหม่ ให้ทำการ Save เป็นชื่อภาษาอังกฤษ) แล้วเปิดโปรแกรม HRMI
ไปที่ Pay Roll > บันทึกจ่าย > New เอกสารขึ้นมาให้> ไปที่ More Action แล้วเลือก Import/Export
ให้ทำการเลือก Import Transaction> เลือกประเภทไฟล์เป็น Excel > เลือกที่เก็บไฟล์ ที่ได้ทำการบันทึกใส่ข้อมูลแล้ว >เลือก Detail > แล้วกด OK
จากนั้นเอกสารที่ทำการ บันทึกไว้ที่ Excel ก็จะแสดงที่หน้าจอบันทึกจ่าย ตามภาพด้านล่าง
 
 4232
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์