กรณีที่มีการ Print ภ.ง.ด.1ก ใบแนบ แล้วที่อยู่ของพนักงานไม่ขึ้นให้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่มีการ Print ภ.ง.ด.1ก ใบแนบ แล้วที่อยู่ของพนักงานไม่ขึ้นให้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีที่มีการ Print ภ.ง.ด.1ก ใบแนบ แล้วที่อยู่ของพนักงานไม่ขึ้นให้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีที่มีการ Print ภ.ง.ด.1ก ใบแนบ แล้วที่อยู่ของพนักงานไม่ขึ้นให้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรตรวจสอบเมนู Personnel > บันทึกข้อมูลพนักงาน.> ชื่อพนักงาน >ที่อยู่ปัจจุบัน ตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่อยู่หรือไม่

เลือก Other Menu> ที่อยู่อาศัย ตรวจสอบว่ามีการกรอกข้อมูลหรือไม่ >ถ้าไม่มีให้ เลือก New เพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่อาศัย> ประเภทที่อยู่ให้เลือกเป็น Home > Save And Close


จากนั้นให้ทำการ Print ภ.ง.ด.1ก ใหม่

 5840
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์