การนำส่งไฟล์ ข้อมูล ภงด 1 ให้กรมสรรพากรต้องทำอย่างไร

การนำส่งไฟล์ ข้อมูล ภงด 1 ให้กรมสรรพากรต้องทำอย่างไร

Q:
การนำส่งไฟล์ ข้อมูล ภงด 1 ให้กรมสรรพากรต้องทำอย่างไร
A:
การนำส่งไฟล์ ข้อมูล ภงด 1 ให้กรมสรรพากรต้องทำอย่างไร
การนำส่งไฟล์ ข้อมูล ภงด 1 ให้กรมสรรพากรต้องทำอย่างไร

1. การนำส่งด้วยสื่อ คือ นำไฟล์ PND1.txt ที่จัดเก็บได้นำส่งที่สรรพากรเลย

2. การนำส่งผ่าน Internet สามารถนำส่งได้ทั้ง PND1.txt และ PND1Net.txt ซึ่งมีวิธีการดังนี้

    2.1 ภงด 1 แบบธรรมดา Text file ที่ได้จากระบบ HRMI จะชื่อว่า PND1.txt

          2.1.1 เราจะต้องนำ Text file ที่ได้นั้นมาผ่าน Program ของสรรพากรก่อน โดย Program จะชื่อว่า
                   “โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 1” ตามภาพด้านล่าง           2.1.2 เปิด Program โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 1 ขึ้นมา จากนั้นป้อนข้อมูล Tab รหัสข้อมูล ให้ครบ ดังตัวอย่าง
                    ด้านล่าง โดย
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่จะทำการนำส่ง (ข้อมูลในภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น)
  • สาขาที่ คือ สาขาที่จะนำส่ง
  • เลือกแฟ้มข้อมูล คือ Browse เลือก File ที่ Generate ได้จากระบบ
  • เลือกเดือนที่จ่ายให้ถูกต้อง โดยเดือนจะต้องเป็นเดือนเดียวกันกับ Text file ที่ Browse มา
  • ใส่ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง
  • ส่วนข้อมูลด้านล่างให้ป้อนตามภาพได้เลยค่ะ
 

           2.1.3 Click ตกลง จากนั้น Click ไปที่ Tab ตำแหน่งข้อมูล จากนั้นให้ป้อนข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างเสร็จ
                     แล้ว Click ที่ปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล”           2.1.4 หลังจากที่ Click ที่โอนย้ายข้อมูลแล้ว จะได้ Text File ตามภาพด้านล่างซึ่งสามารถนำส่งสรรพากร
                    ได้ทันทีหมายเหตุ : กรณีที่เป็น ภงด1ก ระบบเราจะ Generate text file ชื่อ PND2 นะครับส่วนวิธีการทำเหมือน PND1

    2.2 ภงด 1 แบบยื่นผ่าน Internet Text File ที่ได้จากระบบ HRMI จะชื่อว่า PND1Net.txtText file PND1Net.txt ตัวนี้สามารถนำเข้า Program โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 1 ได้เช่นเดียวกัน โดยมีวิธีการเช่นเดียวกันกับ text file PND1.txt แต่จะ
มีจุดต่างกันนิดหน่อย ดังนี้

           2.2.1 ที่ Tab รหัสข้อมูล ต้องป้อนรายละเอียดดังภาพด้านล่าง (ซึ่งจะแตกต่างกันกับ PND1)            2.2.2 ที่ Tab ตำแหน่งข้อมูล ป้อนข้อมูลตามภาพด้านล่าง           2.2.3 เสร็จแล้ว Click ปุ่มโอนย้ายข้อมูล โปรแกรมก็จะสร้าง Text file ออกมาเช่นเดียวกันกับ PND1จากนั้น
                        นำ text file ที่ได้นำส่งกรมสรรพากรได้ทันที

สาเหตุที่ต้องนำไฟล์ที่จะนำส่งผ่าน Internet มาผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพากร
เนื่องจากเป็นการ encrypt ข้อมูล หรือ การนำข้อความมาทำให้เป็นรหัส เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล


 9236
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์