ต้องการรายงานที่แสดงรายชื่อของพนักงานและหมายเลขบัญชีธนาคารของพนักงาน

ต้องการรายงานที่แสดงรายชื่อของพนักงานและหมายเลขบัญชีธนาคารของพนักงาน

Q:
ต้องการรายงานที่แสดงรายชื่อของพนักงานและหมายเลขบัญชีธนาคารของพนักงาน
A:
ต้องการรายงานที่แสดงรายชื่อของพนักงานและหมายเลขบัญชีธนาคาร สามารถเรียกดูจากรายงานใด

ไปที่ Module Payroll > รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร 4111
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์