การเรียกรายงาน สปส.6-08 ไม่แสดงข้อมูลพนักงาน กรณีเป็นพนักงานเข้าใหม่ไม่เคยมีประกันสังคม

การเรียกรายงาน สปส.6-08 ไม่แสดงข้อมูลพนักงาน กรณีเป็นพนักงานเข้าใหม่ไม่เคยมีประกันสังคม

Q:
การเรียกรายงาน สปส.6-08 ไม่แสดงข้อมูลพนักงาน กรณีเป็นพนักงานเข้าใหม่ไม่เคยมีประกันสังคม
A:
การเรียกรายงาน สปส.6-08 ไม่แสดงข้อมูลพนักงาน กรณีเป็นพนักงานเข้าใหม่ไม่เคยมีประกันสังคม ไม่ทราบว่าต้องตรวจสอบที่ใดบ้าง
 ตรวจสอบข้อมูล มี 2 วิธี ดังนี้
    1.ตรวจสอบข้อมูลว่า เลือกกำหนดหักประกันสังคม หรือไม่
      
       Personal > บันทึกข้อมูลพนักงาน > เลือกกำหนดหักประกันสังคม


       2.เคยมีส่งข้อมูลเอกสารรายงาน สปส.1-03 หรือยังกรณีที่เป็นพนักงานใหม่
          
          Payroll > รายงาน สปส.1-03 

   

 8779
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์