กรณีต้องการแสดงใบแจ้งการปรับเงินเดือน โดยให้คิดเป็นอัตราร้อยละของการปรับเงินเดือน มีวิธีการอย่างไร

กรณีต้องการแสดงใบแจ้งการปรับเงินเดือน โดยให้คิดเป็นอัตราร้อยละของการปรับเงินเดือน มีวิธีการอย่างไร

Q:
กรณีต้องการแสดงใบแจ้งการปรับเงินเดือน โดยให้คิดเป็นอัตราร้อยละของการปรับเงินเดือน มีวิธีการอย่างไร
A:
กรณีต้องการแสดงใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง โดยให้คิดเป็นอัตราร้อยละของการปรับเงินเดือน มีวิธีการอย่างไร

ในกรณีต้องการแสดงใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง โดยให้คิดเป็นอัตราร้อยละของการปรับเงินเดือน มีวิธีการดังนี้

ไปที่  Module Personnel >> ใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

 

 5290
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์