กรณีที่ต้องการเลือกแบบฟอร์มการลงโทษพนักงาน โดยเลือกสถานะ สามารถตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่ต้องการเลือกแบบฟอร์มการลงโทษพนักงาน โดยเลือกสถานะ สามารถตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการเลือกแบบฟอร์มการลงโทษพนักงาน โดยเลือกสถานะ สามารถตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการเลือกแบบฟอร์มการลงโทษพนักงาน โดยเลือกสถานะ สามารถตรวจสอบอย่างไร

สามารถตรวจสอบดังนี้
1. สามารถเข้าที่ระบบ Personnel  > รายงานแบบฟอร์มการลงโทษพนักงาน2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ และเลือกช่วงสถานะที่ต้องการ “อนุมัติ3. เมื่อกด Preview โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์มตาที่เลือกช่วงข้อมูล และ เพิ่มเติม ในส่วนของลายเซ็นต์ของหัวหน้างาน


 


 4384
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์