กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบ

กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบ

Q:
กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบ
A:
กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ  Personal >บันทึกข้อมูลพนักงาน
ในหน้าข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบ  การใส่ข้อมูล > แผนก ตำแหน่ง ได้ใส่ข้อมูลไว้แล้วหรือไม่  หากไม่ได้ใส่ข้อมูล
ต้องทำการเพิ่มข้อมูล แล้วทำการ Save
เรียกรายงาน แบบคำนวณค่าจ้าง กท.20 ก. ข้อมูล จำนวนลูกจ้าง ก็จะแสดง ดังรูป


 
 22208
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์