กรณีโปรแกรมดึง text file เลขที่ประกันสังคมไม่ออก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

กรณีโปรแกรมดึง text file เลขที่ประกันสังคมไม่ออก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

Q:
กรณีโปรแกรมดึง text file เลขที่ประกันสังคมไม่ออก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
A:
กรณีโปรแกรมดึง text file เลขที่ประกันสังคมไม่ออก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

1.  ไปที่ โมดูล personnel >แล้วเข้าไปที่เมนูบันทึกข้อมูลพนักงาน2.  คลิกเลือกชื่อของพนักงานที่ Gen  text  นำส่งประกันส่งคมไม่แสดง คลิกเข้าไปในเอกสาร3.  ไปที่ tep ประกันสังคม  ใส่เลขที่บัตรประกันสังคม แล้วทำการ save แล้วดึง text file ใหม่ อีกครั้ง

 
 4292
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์