กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลตำแหน่งของพนักงานได้ เนื่องจากมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือน

กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลตำแหน่งของพนักงานได้ เนื่องจากมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือน

Q:
กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลตำแหน่งของพนักงานได้ เนื่องจากมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือน
A:
กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลตำแหน่งของพนักงานได้ เนื่องจากมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือนหากต้องการแก้ไขข้อมูลมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

หากต้องการแก้ไขขอ้มูลตำแหน่งพนักงานกรณีมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือนให้กับพนักงานแล้วททำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหน้าบันทึกข้อมูลพนักงานได้ หากต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.  เลือก Module personel เลือกบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่แท็บ General


2.  เลือกแท็บรายละเอียดการปรับ กรอกรายละเอียดการปรับฯ  โดยโปรแกรมจะมีให้เลือกวิธีการปรับ ดังนี้ ปรับประเภทพนักงาน, ปรับเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง, ปรับระดับพนักงาน, ปรับตำแหน่ง/โยกย้ายหน่วยงาน เมือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกข้อมูลโดยการ Save เอกสารนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเอกสารแล้วเท่านั้น 3772
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์