กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลพนักงานลาออกไปแล้วกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งมีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลพนักงานลาออกไปแล้วกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งมีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลพนักงานลาออกไปแล้วกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งมีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลพนักงานลาออกไปแล้วกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งมีขั้นตอนอย่างไร
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพนักงาน กรณีพนักงานลาออกแล้วกลับมาทำงานใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
1. เลือก Module  Personnel  เลือกแท็บบันทึกข้อมูลพนักงานจากนั้นเลือกรายชื่อพนักงานที่ลาออก  
2. เลือกข้อมูลพนักงานลาออกแล้วกลับมาทำงานใหม่ คลิกปุ๋ม More Action เลือกข้อมูลพนักงานลาออกแล้วกลับมาทำงานใหม่ 


3. แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลพนักงาน
     1. กดปุ๋ม Picker เพื่อเลือกรหัสพนักงาน (ข้อมูลเดิม) จากนั้นจะแสดงข้อมูลของพนักงานให้อัตโนมัติ
     2. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รหัสพนักงานใหม่ หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันได้หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกปุ๋ม Save

 

 3788
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์