ถ้ากรณีที่ต้องการกำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา มีขั้นตอนอย่างไร

ถ้ากรณีที่ต้องการกำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
ถ้ากรณีที่ต้องการกำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา มีขั้นตอนอย่างไร
A:
ถ้ากรณีที่ต้องการกำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีการบันทึกการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา ดังนี้
        Organization > บันทึกข้อกำหนดองค์กร > การปัดเศษ

 3052
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์