กรณีที่มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มงานมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มงานมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มงานมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มงานมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไร
ไปที่ Personnel > บันทึกข้อมูลพนักงาน> เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการเปลี่ยน> Tab การว่าจ้าง > วันที่เริ่มงาน

 2960
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์