กรณีที่ต้องการกำหนดธนาคารให้พนักงานแต่ไม่สามารถทำการบันทึกได้ มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่ต้องการกำหนดธนาคารให้พนักงานแต่ไม่สามารถทำการบันทึกได้ มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการกำหนดธนาคารให้พนักงานแต่ไม่สามารถทำการบันทึกได้ มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการกำหนดธนาคารให้พนักงานแต่ไม่สามารถทำการบันทึกได้ มีขั้นตอนอย่างไร
มีวิธีการบันทึกดังนี้
1. เมื่อทำการกำหนดธนาคารและสาขาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเข้าไปกำหนดที่ Organization > บันทึกข้อกำหนดองค์กร
2. เข้าบันทึกข้อกำหนดองค์กร > ธนาคาร > คลิกเครื่องหมายบวกแล้วทำการเพิ่มธนาคาร > OK

 3084
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์